Kwaliteitskaders en -standaarden bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Door kwaliteitscriteria in inkoopdocumenten op te nemen, sturen gemeenten op de kwaliteit van ondersteuning en zorg voor inwoners in een kwetsbare situatie. Deze handreiking bevat verschillende kwaliteitskaders uit de sector, die geheel of gedeeltelijk opgenomen kunnen worden in inkoopdocumenten. 

Bij het opnemen van (op de wet aanvullende) kwaliteitscriteria in inkoopdocumenten is het van belang om vooraf te bedenken: waar wilt u als gemeente echt op sturen, hoe voorkomt u dat de administratieve last van aanbieders oploopt en hoe kunt u het leren & verbeteren met aanbieders en inwoners inrichten?