Meldcode Magazine voor docenten in het beroepsonderwijs

Dit magazine van Augeo geeft tips, inspiratie en informatie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je leest over jouw dubbelrol als docent. Je vindt er materialen, casussen en een gespreksoefening. Kortom, ga aan de slag en bereid je studenten optimaal voor. Jij en zij kunnen het verschil maken voor een kind!

Auteurs

Roely Drijfhout en Annette Wiesman - Augeo Foundation.