Raad voor de Rechtspraak - Position paper jeugdbescherming

De Raad voor de Rechtspraak stelde dit document op ten behoeve van het rondetafelgesprek op 27 oktober 2021 over jeugdbescherming in de Tweede Kamer. In dit position paper worden de belangrijkste en meest urgente punten uit een eerder advies over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming herhaald en aangevuld.