Evaluatie Platform Eer en Vrijheid

Rapport met resultaten van de evaluatie van het Platform Eer en Vrijheid. Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor organisaties en personen die zich bezighouden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, gedwongen leven in isolement en eergerelateerd geweld.