Gender doet ertoe! Maar hoe doe ik aan gender?

Gender is één van de oorzaken van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Wil je effectief handelen in je aanpak van HGKM, dan richt je je dus ook op de relevante genderaspecten. In de praktijk dit niet voor elke professional even gemakkelijk. In dit artikel beschrijft Hanna Harthoorn van Regioplan enkele concrete acties om gendersensitiviteit in de praktijk te bevorderen.