Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren

Hoe zorgen we dat jongeren zich staande houden tegen negatieve verleidingen en invloed van men-sen met slechte bedoelingen, zoals criminelen die werven voor drugshandel, loverboys of religieus extremisme?

In dit ‘wat werkt bij’-dossier heeft Movisie theoretische en praktische kennis gebundeld over hoe de weerbaarheid van jongeren versterkt kan worden. Met deze kennis kunnen effectieve aanpakken worden ontwikkeld of bestaande aanpakken worden onderbouwd of verder verbeterd.

Kovács, Z., Noor, S., Çankor, E., & Geerlings, J. (2022). Wat werkt bij het versterken van weerbaar-heid van jongeren? Utrecht: Movisie.