Routekaart schadelijke praktijken

Een instrument voor gemeenten en Veilig Thuis-organisaties

Vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eergerelateerd geweld vragen om een specialistische aanpak.
Deze routekaart biedt gemeenten en Veilig Thuis-organisaties handvatten om de ketenaanpak van dergelijke schadelijke praktijken te versterken.


Tekst en redactie: Bureau EMMA, Experts in Media en Maatschappij.
In opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met het  ministerie van Justitie en Veiligheid.