Advies 'Over de grens. Op weg naar een gedeelde cultuur'

Advies van de Raad voor Cultuur over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector.

Het advies heeft als oogmerk 'om handvatten te bieden voor een cultureel klimaat dat veilig is voor eenieder, ongeacht sekse, genderidentiteit, leeftijd, achtergrond of etniciteit (p. 4). 

In het advies staan aanbevelingen aan instellingen, het kunstvakonderwijs en aan het Rijk.

Adviescommissie Grensoverschrijdend gedrag, Raad voor Cultuur. (2022). Over de grens. Op weg naar een gedeelde cultuur. Den Haag: Raad voor Cultuur.