Frustratiewijzer: tips en informatie om de samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren

In de Frustratiewijzer van het CCV, Movisie en NJi vindt u vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips en handige informatie uit de frustratiewijzer helpt u vastgelopen processen weer op gang. 

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken moeten professionals uit het onderwijs, het sociaal domein, het zorgdomein én het veiligheidsdomein samenwerken. De politie, medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang, wijkverpleegkundigen, medewerkers in een wijkteam, jeugdzorg en jeugdbescherming, GGZ en nog vele andere professionals komen in aanraking met plegers en slachtoffers. Om te zorgen dat het weer veilig wordt en blijft in een gezin hebben ze elkaar nodig. Maar regelmatig staan frustraties of knelpunten de samenwerking in de weg.

Frustraties én oplossingen uit de praktijk

De frustratiewijzer werd ontwikkeld door het CCV, Movisie en NJi. De informatie komt uit gesprekken met veel verschillende professionals die zich bezighouden met onveiligheid. Denk aan medewerkers uit het onderwijs, het zorg- en veiligheidshuis, politieagenten, wijkteammedewerkers, vrouwenopvang en jeugdzorg. Zij deelden niet alleen hun frustraties en voorbeelden van minder goede samenwerking, maar ook de succesfactoren om de samenwerking te verbeteren. 

De vijf meest voorkomende frustraties vormen de basis voor deze frustratiewijzer:

•    Ik mis de regie
•    Ik weet niet wat mijn partners doen
•    Ik vertrouw er niet op dat ik zaken aan (externe) collega’s kan overlaten
•    Ik mis kennis bij mezelf of anderen over huiselijk geweld en kindermishandeling
•    Ik reflecteer niet met collega’s, en al helemaal niet met netwerkpartners.

Per frustratie vindt u tips en handige informatie over wat u in deze situatie kan doen.

Ervaringsdeskundige, huisarts en procesregisseurs over ervaringen met samenwerken

Naast deze frustratiewijzer hebben het CCV en Movisie ook drie portretten gemaakt. Daarin delen een ervaringsdeskundige, een huisarts en twee procesregisseurs hun ervaringen met de samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
Welke frustraties ervaren zij in de samenwerking met andere professionals? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals?