Zelfscan en virtuele kast met lesmaterialen voor hbo-opleidingen

Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een zelfscan rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld voor curricula van de hbo-opleidingen Pedagogiek, Social Work, Pabo en Verpleegkunde. Ook is er een virtuele kast ontwikkeld met lesmaterialen over het thema.

Met de zelfscan kunnen de opleidingen in kaart brengen of er in hun curriculum belangrijke inhouden ontbreken die nodig zijn om hun studenten adequaat op te leiden tot professionals die kunnen en, vooral, durven reageren in situaties waarin (mogelijk) sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De virtuele kast met lesmaterialen bevat werkvormen, literatuur, lesopzetten, casussen, videomateriaal, serious games en links naar gastdocenten.

De scan en kast zijn ontwikkeld binnen een door ZonMw gesubsidieerd project en in nauwe samenspraak met docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en andere professionals. 

U vindt de zelfscan en de lesmaterialen via de website van Hogeschool Utrecht: www.hu.nl (bron).