Augeo App over aanpak kindermishandeling en veerkracht

Via de gratis Augeo App kunnen professionals up-to-date blijven over onderwerpen als veerkracht bij kinderen en jongeren en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

De app bevat tips, extra informatie, animaties, naslagwerk en downloads. Het is ontwikkeld voor professionals in verschillende sectoren: onderwijs (zowel primair als voorgezet), kinderopvang en gastouderopvang, gezondheidszorg, kraamzorg, pleegouders, sociaal domein en jeugdzorg/jeugdhulp. In de app kunt u aangeven voor welke sector u werkt.

De gratis Augeo App is te via de AppStore voor iPhone of de Google Play store voor Android.