Gesprekshandreiking 'In gesprek over meldcode-dilemma’s - Samen aan de slag met herkenbare casussen’

Augeo Foundation heeft een gesprekshandreiking 'In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’  gemaakt. De gesprekshandreiking is bedoeld voor uitvoerende professionals, aandachtsfunctionarissen en leidinggevenden. 

In de gesprekhandreiking staan casussen met verschillende vraagstukken rondom het gebruik van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand daarvan kunt u een gesprek aangaan met uw team, organisatie of met ketenpartners, om te reflecteren op het eigen en elkaars handelen bij de meldcode.

U vindt de gesprekshandreiking op de website van Augeo (bron):
www.augeo.nl