Handreiking aanpak stalking

Regioplan heeft, met medewerking van Philomenia Arissen en in opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van JenV, de VNG en Valente, een 'Handreiking aanpak stalking' gemaakt.
Vertegenwoordigers van gemeenten/VNG, politie, Veilig Thuis, reclasseringsorganisaties, Vrouwenopvang, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuizen, ervaringsdeskundigen, en de ministeries van VWS en JenV hebben samen aan de handreiking gewerkt.

Deze handreiking richt zich op wat in de basis regionaal zou moeten worden opgenomen in het werkproces bij de aanpak van stalking en welke partners wanneer een rol hebben. Het ‘hoe’ deze processen moeten worden ingevuld, kan regionaal verschillen. Deze handreiking is dus vooral een start. Vanuit de landelijke partijen is er commitment om zo eenduidig mogelijk te werken, maar ook besef dat er ruimte moet zijn voor de regionale verschillen. Dus daar ligt nu de vervolgstap: in de regio’s met elkaar kijken wat van deze basis er al is en goed gaat, en waar op geïnvesteerd moet worden. En dat vooral gezamenlijk oppakken.

De handreiking bevat een visualisatie van het werkproces met een reflectie daarop. Daarnaast vind je in de handreiking:

  • uitgangspunten voor de aanpak van stalking;
  • een beschrijving van de randvoorwaarden die gelden voor een effectieve uitvoering;
  • een beschrijving van aandachtspunten voor de verdere inrichting en uitvoering van de aanpak;
  • een advies voor de implementatie.

Regioplan & Arissen, P. (2023). Handreiking aanpak stalking. Regioplan.