‘Een noodsituatie biedt een gouden kans om iets te doorbreken’ (artikel)

De tijdsdruk op de Spoedeisende Hulp is hoog en de arts kent de patiënt niet. Hoe pas je dan het nieuwe afwegingskader in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld toe? Dit artikel gaat in op de manier waarop je dat kunt organiseren.

Hoefnagels, J. (2019). ‘Een noodsituatie biedt een gouden kans om iets te doorbreken’. KNMG.nl, 2 april 2019.

Het belang van zorgen bespreken, een veilige sfeer creëren en goede scholing komen eveneens aan bod.