'Een goede professional wint én geeft vertrouwen’ (artikel)

Artikel over hulpverlening aan slachtoffers van kindermishandeling.

Noorlander, I. (2019). ‘Een goede professional wint én geeft vertrouwen’. Zorg + Welzijn 3 april 2019 (digitaal).

Maatschappelijk werkster en ervaringsdeskundige Iene Noorlander gaat in dit artikel in op het huidige systeem van hulpverlening voor mensen die huiselijk of seksueel geweld hebben meegemaakt, op de bezuinigingen in de GGZ, en op jonge onervaren professionals die met zware casuïstiek te maken krijgen. Ook vertelt ze over haar eigen ervaringen en de moeite die het haar kostte om de controle over haar leven weer terug te krijgen.