Intrafamiliaal geweld

Themanummer over de rol van de politie bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Janssen, J., Lünnemann, K., D’haese, W. & Groenen, A. (Red.) (2019). Intrafamiliaal geweld. Oud-Turnhout: Gompel&Svacina. Cahiers Politiestudies nr. 51. ISBN 978 94 6371 122 7.

Het meeste geweld dat bij de politie bekend is, vindt plaats binnen intieme relaties en in familiale kring, ook wel 'geweld in afhankelijkheidsrelaties' genoemd.

Dit Cahier wil antwoord bieden op de volgende vragen:

  • Wat is de ernst en de schade ervan op lange termijn?
  • Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit thema ontstaan en wat zijn daarbij de verwachtingen ten aanzien van de politie?
  • Hoe komt het dat dit thema zo weinig aandacht krijgt in de politiewereld?

Een aantal vormen van geweld wordt uitgelicht: kindermishandeling, geweld tussen (ex-)partners, mishandeling van ouderen, migratie- en familiaal geweld.

Dit themanummer biedt inzicht in actuele uitdagingen voor de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?

De Cahiers Politiestudies zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review.