Onvoldoende beschermd

Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden.

Commissie onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg (2019). Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden. Den Haag: Commissie onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg.

Een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijken onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt, beschouwen deze ex-pupillen hun bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen.Dit blijkt uit het eindrapport van het onderzoek van de Commissie De Winter naar geweld in de Jeugdzorg.

Aard en omvang van het geweld

Slachtoffers meldden over de jaren voor 1970 fysiek en psychisch geweld dat vooral uitgeoefend werd door groepsleiding en pleegouders. Na 1970 verschuift dit naar meer fysiek geweld van pupillen onderling. Het psychische geweld blijft ook in die periode aanwezig.

Ook in de meest recente periode vinden veel betrokkenen - jeugdigen en groepsleiding - het klimaat nog onveilig. Dit geldt vooral voor de gesloten jeugdzorg, de justitiƫle jeugdinstellingen en de opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Invloed op latere leven

Voor ex-pupillen blijkt psychisch geweld, zoals aanhoudend treiteren, vernederen en isoleren van grote invloed op hun latere leven. Veel genoemd worden psychosociale gezondheidsklachten, relatieproblemen en problemen met het opvoeden van eigen kinderen.

De commissie schat op basis van representatief onderzoek dat 1 op de 10 personen die ooit in de jeugdzorg verbleven, vaak tot zeer vaak geweld meemaakte. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft nooit geweld meegemaakt.

Het rapport gaat in op de oorzaken van het geweld en doet aanbevelingen.