Plan van aanpak Onderzoek bejegening slachtoffers zedenzaken

Dit is het plan van aanpak voor onderzoek naar de bejegening van slachtoffers in zedenzaken. De aanleiding voor dit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid is het verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid om nader onderzoek te doen naar de belemmeringen die slachtoffers van zedenmisdrijven ervaren bij het doen van aangifte en in het verdere strafproces.