Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft in samenwerking met de Inspectie  Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek gedaan naar de wijze waarop na de aangiften door Hümeyra is omgegaan met de bescherming van Hümeyra als slachtoffer van de  stalking en de strafrechtelijke aanpak van Bekir E. 

Het rapport van het Inspectieonderzoek vind je op de website van de Inspectie Justitie en Veiligheid (bron): www.inspectie-jenv.nl

Inspectie Justitie en Veiliigheid. (2019). Inspectieonderzoek naar de aanpak van de  stalking door Bekir E.. Inspectie Justitie en Veiligheid.