Ik ben meer dan mijn problemen

Met dit onderzoek wil de Kinderombudsman meer zicht krijgen op wat het voor kinderen betekent als er sprake is van meerdere problemen in hun leven. In dit rapport pleit zij voor een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie.

Het onderzoek focust op kinderen die problemen ervaren in de thuissituatie. Ook wordt ingegaan op beschermende factoren in de leefomgeving van kinderen die een rol hebben in het verbeteren van het welbevinden van kinderen. Daarbij gaat het in het bijzonder over de beleving van kinderen zélf, door gebruik te maken van de data die de Kinderombudsman tijdens de Kinderrechtentour van 2018 verzameld heeft.

 Doelstelling

Het onderzoek heeft voor de Kinderombudsman een tweeledig doel:

  1. Zicht krijgen op het effect van een stapeling van problemen in de thuissituatie op het welzijn van kinderen, zoals door henzelf ervaren.
  2. Zicht krijgen op factoren in de thuissituatie en in de bredere leefomgeving die volgens kinderen zelf een beschermende rol kunnen bieden, wanneer er sprake is van kwetsbare thuissituaties.