Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen. 

De impactmonitor is ontwikkeld vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en is door het CBS gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. De monitoring van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft als doel bij te dragen aan het zichtbaar maken van lokale, regionale en landelijke resultaten. Hierbij gaat het zowel om uitvoering als beleid.