Een hardnekkig probleem

Dit onderzoek van Regioplan moet zicht bieden op de oorzaken voor de hoge caseload bij Veilig Thuis Flevoland (VTF). Het onderzoek richt zich op de situatie in 2018 en (mogelijk) relevante ontwikkelingen ten aanzien van de caseload in 2019.

Hoofdvraag

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat veroorzaakt de hoge caseload bij VTF? Hiervoor is een representatieve steekproef van 100 meldingen bij VTF onderzocht.

Het onderzoek richt zich nadrukkelijk ook op VTF als spil in een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel is een goed functionerende signaleringsstructuur, een sluitende keten en effectieve interventies. De onderzoekers beogen daar aanknopingspunten voor te bieden aan de hand van mogelijke verklaringen voor het relatief hoge aantal meldingen bij VTF.

Auteurs: L. Buimer, M. Kuin, K. de Vaan en E. Verbeek m.m.v. M. Born.
Regioplan, Amsterdam, 20 januari 2020