Jaarrapportage Resultaten kinderporno en kindersekstoerisme 2019

In deze rapportage, opgesteld namens de landelijke Tactische Stuurploeg Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, worden de resultaten van de aanpak van kinderpornografie en kindersekstoerisme over 2019 weergegeven.