Surviving Covid-19: A Women-Led Response

Dit rapport van vrouwenrechtenorganisatie ActionAid laat zien dat geweld tegen vrouwen, als gevolg van de wereldwijde lockdowns en coronamaatregelen, schrikbarend is toegenomen.

ActionAid liet dit onderzoek uitvoeren in aanloop naar de Wereld Humanitaire Top van de VN op 25 juni 2020. Het onderzoek richt zich op de eerstelijnsopvang en slachtofferhulp voor vrouwen die te maken krijgen met geweld. Conclusie: deze hulp en opvang moeten per direct als essentieel worden aangemerkt. Op dit moment staan de diensten die zich bezighouden met gender-gerelateerd geweld onder druk door de coronamaatregelen en een groot te kort aan financiën.

Toename meldingen

In het rapport staat onder meer dat het aantal meldingen van seksueel en huiselijk geweld in bijvoorbeeld Bangladesh tijdens de coronacrisis met 983% is toegenomen in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. In Nigeria heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen na de sterke toename van gender-gerelateerd geweld. Een van ActionAid’s opvangcentra voor vrouwen noteerde een toename van 700% van geweld tegen vrouwen sinds de lockdown. In Italië laat een review van meer dan 228 opvangcentra zien dat het aantal vrouwen dat om hulp vroeg via de anti-geweld noodhulplijn van de regering met 59% is toegenomen.