Voorstudie Samen stap voor stap vooruit

Samen stap voor stap vooruit is een onderzoek naar trauma- en gehechtheidsbehandeling voor gezinnen met jonge kinderen na huiselijk geweld. Dit onderzoek van de Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam en ZonMw tracht bij te dragen aan de gebrekkige kennis over effectieve interventies voor getraumatiseerde gezinnen met jonge kinderen na ernstig en structureel huiselijk geweld.

Er is momenteel nog weinig kennis beschikbaar over effectieve elementen en mechanismen van interventies voor getraumatiseerde gezinnen na huiselijk geweld. Ook ontbreekt het antwoord nog op de vraag wanneer welke interventiecomponenten moeten worden ingezet om structurele veiligheid te bereiken in deze gezinnen.

Het doel van deze voorstudie was tweeledig:

  1. om de meest geschikte interventies te selecteren voor het behandelen van de ouder-kindrelatie, trauma bij de ouder en trauma bij het kind en
  2. om een beslisboom te ontwikkelen om professionals te ondersteunen in het bepalen van de volgorde voor de verschillende behandelcomponenten.

Achtergrond

Het overkoepelende doel van 'Samen stap voor stap vooruit' is het ontwikkelen en toetsen van een behandelprogramma bestaande uit componenten gericht op het versterken van de ouder-kindrelatie, het verminderen van traumaklachten bij het kind en het verminderen van traumaklachten bij de ouder die slachtoffer is van huiselijk geweld.

Dit onderzoek is in december 2019 gestart voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis binnen de onderzoekslijn ‘Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpak van trauma’. De eerste fase van het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en een expertbijeenkomst.

In deze rapportage staan de eerste tussenresultaten. Naar verwachting zullen in de zomer van 2023 de definitieve resultaten worden opgeleverd.

Auteurs

Sabine van der Asdonk, Nina Draaisma, Lisa Tessensohn, Carlo Schuengel en Lenneke Alink.