Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid stellen in dit rapport dat er snel een actiegerichte aanpak moet komen voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Deze voortgangsrapportage is een vervolg op het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd uit november vorig jaar.