Huiselijk geweld in coronatijd in Arnhem

In 2020 hebben het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen op verschillende manieren een grote impact gehad op hoe we in Nederland werken, wonen en leven. De gemeente Arnhem signaleerde dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis Gelderland-Midden sterker afnam dan in andere VT-regio’s. De gemeente wilde daarom zicht krijgen op de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) in 2020 en of de Arnhemse aanpak van HGKM in de coronatijd (en erna) bijsturing vraagt.

Regioplan heeft voor de gemeente Arnhem uitgezocht welke HGKM-problematiek in 2020 in beeld was bij VT, Moviera en het Veiligheidshuis en is in gesprek gegaan met professionals over waar en hoe de lokale aanpak van HGKM bijsturing vraagt.

In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe is het in Arnhem gesteld met de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling ten tijde van corona? Is het toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? Is de aard van het geweld veranderd? Werd het geweld op een andere manier, op andere plekken of bij/via andere stakeholders zichtbaar?
  2. In welke mate vereist de HGKM-aanpak in Arnhem bijsturing zodat deze meer coronaproof kan worden ingericht?

Auteurs

Eline Verbeek, Kristen Martina en Hanna Harthoorn, Regioplan 2021.