Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2017

In dit WODC-rapport staan de achtergronden en recidive centraal van daders van huiselijk geweld die in de periode 2008 tot en met 2017 zijn veroordeeld voor een huiselijk-gewelddelict.

De onderhavige studie maakt deel uit van een vijfjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder daders van huiselijk geweld dat medio 2016 van start is gegaan en medio 2021 afloopt. De huidige studie betreft de derde en laatste in de reeks recidivemetingen onder alle daders van huiselijk geweld in Nederland, na eerder deze daders tussen 2008 en 2013, en 2008 en 2015 in kaart te hebben gebracht.

In deze studie wordt daarnaast, als uitbreiding op de eerdere recidivemetingen, ook gerapporteerd over specifieke groepen daders van huiselijk geweld en hun recidive (i.e., daders veroordeeld voor partnermishandeling, oudermishandeling en kindermishandeling).

Onderzoeksvragen

De volgende drie onderzoeksvragen zijn beantwoord:

  1. Wat zijn de achtergrondkenmerken van veroordeelde daders van huiselijk geweld in 2017 in Nederland, en hoe verhouden deze kenmerken zich tot die van de totale groep van veroordeelde daders in 2017 in Nederland?
  2. Welk deel van de daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2017 kwam binnen twee jaar na de strafzaak opnieuw in aanraking met justitie (recidiveprevalentie)?
  3. Wat is de ontwikkeling van de recidive onder veroordeelde daders van huiselijk geweld in 2008 tot en met 2017 rekening houdend met verschuivingen in de achtergrondkenmerken van de daders over tijd?

Auteurs

T.W. Piersma en K.A. Beijersbergen, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).