Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019

Deze Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 gaat over de (strafrechtelijke) aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. De monitor geeft inzicht in het aantal daders in iedere fase van de strafrechtketen in de periode 2015-2019. Met de monitor wil de Nationaal Rapporteur alle betrokkenen in de aanpak aanknopingspunten bieden voor verbetering van die aanpak.