Sexual Violence and Sexual Harassment among Maastricht University Students

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben onderzocht hoe vaak studenten van de Universiteit Maastricht te maken krijgen met seksuele intimidatie en seksueel geweld. De rapportage volgt op de publicatie van een onderzoeksrapport van Amnesty International eerder dit jaar. Daaruit bleek dat elf procent van de vrouwelijke studenten in Nederland ten minste eens ongewenst seksueel gepenetreerd, oftewel verkracht is.

De studie, gefinancierd door het Diversity and Inclusivity Office, is uitgevoerd door een groep Maastrichtse onderzoekers. Hun resultaten onderschrijven een onderzoek naar seksueel geweld onder Nederlandse studenten dat Amnesty International afgelopen zomer presenteerde. 

De opzet van de onderzoeken verschilde van elkaar en inhet UM-onderzoek kregen de studenten, anders dan in dat van Amnesty, de vragen in Engels voorgelegd. Ook was het UM-onderzoek uitgebreider: meerdere vormen van seksueel geweld werden betrokken in het onderzoek en er is ook gekeken naar seksuele intimidatie.