Kijk niet weg bij huiselijk geweld

De gemeenteraad van Schiedam nam begin 2021 unaniem een initiatiefvoorstel aan om huiselijk geweld tegen te gaan. Een werkgroep is daarna in gesprek gegaan met de beschermpartners uit het veld rondom verschillende thema’s zoals kindermishandeling, (ex)partner geweld, psychische mishandeling en gedwongen prostitutie. Dit rapport bundelt de bevindingen uit de verschillende gesprekken en de aanbevelingen aan het college van B&W.