Rapport online hulpverlening huiselijk geweld en seksueel geweld

In opdracht van het ministerie van ministerie van VWS, VNG en Valente heeft Q-Consult Zorg een verkennend onderzoek uitgevoerd naar online hulpverlening bij huiselijk geweld en seksueel geweld.
Het onderzoek gaat in op de mogelijkheden, belemmeringen en vervolgstappen voor het gebruik ervan.