Ontmaskering. Een literatuur- en praktijkonderzoek naar ‘exposen’

Dit literatuur- en praktijkonderzoek is uitgevoerd door EMMA – Experts in Media en Maatschappij en ACV Research. De onderzoekers belichten aan de hand van veel wetenschappelijke literatuur de achtergronden en verschijningsvormen van ‘exposen’. Ook is er in het onderzoek aandacht voor persoonlijke verhalen en hoe het er bij 'exposen' in werkelijkheid aan toegaat.

Het onderzoek is te downloaden van de website van Politie & Wetenschap.

Moors, J.A., & Verweyij, A. C. (2022). Ontmaskering. Een literatuur- en praktijkonderzoek naar ‘exposen’ . Z.p.: Politie & Wetenschap.