Rapport 'Op maat adviseren'

De Inspectie Justitie en Veiligheid is overwegend positief over manier waarop de reclassering haar adviestaak uitvoert, zo blijkt uit het onderzoek 'Op maat adviseren'. De Inspectie JenV signaleert in haar onderzoek echter ook diverse knelpunten. 

Zo gebruikt de reclassering bij verdachten of veroordeelden de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onvoldoende met als gevaar dat er geen hulp komt voor mogelijke slachtoffers.