LHBT-monitor 2022

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek naar de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat zij zich nog steeds onveiliger voelen dan heteroseksuelen. Met name biseksuele vrouwen zijn vaker het slachtoffer van seksueel geweld.

Het onderzoeksrapport en de bijbehorende bijlagen zijn te downloaden van de website van het SCP: www.scp.nl.