Combating coercive control and psychological violence against women in the EU Member States

Coercive control en psychologisch geweld zijn twee specifieke vormen van partnergeweld. Het onderzoek gaat in op de prevalentie van deze vormen van geweld in de EU-lidstaten; risicofactoren en gevolgen voor vrouwen die het ondergaan en hun kinderen; het juridisch kader in de verschillende landen; preventie, waaronder goede voorbeelden en veelbelovende praktijken. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Eige, European Institute for Gender Equality.