Combating coercive control and psychological violence against women in the EU Member States

Coercive control’ en psychologisch geweld zijn twee specifieke vormen van partnergeweld. Het onder-zoek gaat in op de prevalentie van deze vormen van geweld in de EU-lidstaten; risicofactoren en ge-volgen voor vrouwen die het ondergaan en hun kinderen; het juridisch kader in de verschillende lan-den; preventie, waaronder goede voorbeelden en veelbelovende praktijken. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Eige, European Institute for Gender Equality.