Waar ligt de grens?

Onderzoek van Rutgers naar opvattingen over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag onder jongeren en hun ouders/verzorgers.

Rutgers heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport een opinieonderzoek uitgevoerd over hoe jongeren denken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is onderzocht welke factoren in de opvoeding bijdragen aan hoe jongeren erover denken. Het onderzoek gaat daarnaast in op de behoeften van ouders aan opvoedondersteuning. 

Voor het onderzoek vulden 952 jongeren van 12 tot 18 jaar en één van hun ouders/opvoeders een vragenlijst in.

Het onderzoek is te dowloaden van de website van Rutgers: www.rutgers.nl.

Bron: Smit, K., Cense, M., & De Graaf, H. (2022). Waar ligt de grens? Onderzoek naar opvattingen over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag onder jongeren en hun ouders/verzorgers. Utrecht: Rutgers.