Werkzame elementen MDA++ aanpak. Eindrapport monitoringsonderzoek naar de aanpak in 5 regio’s

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar wat de werkzame elementen zijn van de MDA++ aanpak: de intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak bij meervoudige complexe problematiek waarbij er ook sprake is van geweld in gezinnen.

Het onderzoeksrapport is te downloaden van de website van het Verwey-Jonker Instituut (bron): 

Sondeijker, F., Steketee, M., Tierolf, B., Compagner, M., & Lünneman, M. (2023). Werkzame elementen MDA++ aanpak. Eindrapport monitoringsonderzoek naar de aanpak in 5 regio’s. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/werkzame-elementen-mda-aanpak/