Ambulante hulp aan laagtaalvaardige slachtoffers van huiselijk geweld

Verkennend onderzoek naar hoe ambulante hulporganisaties beter kunnen aansluiten op slachtoffers van huiselijk geweld die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn.

Het onderzoek is te downloaden van de website van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (bron):


Andeweg-van Leeuwen, S., & Wildt, R. de. (2023). Ambulante hulp aan laagtaalvaardige slachtoffers van huiselijk geweld. Een verkenning: hoe kan hulp beter aansluiten? Utrecht: Kennisplatform Inclusief Samenleven. 
ww.kis.nl.