Tweede voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Tweede voortgangsrapportage van het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 

U kunt de voortgangsrapportage downloaden van www.voordejeugdenhetgezin.nl (bron).

Programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. (2023). Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Tweede voortgangsrapportage. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Justitie en Veiligheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten.