Eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap - een verkenning naar achtergronden en verschijningsvormen

Verkennend onderzoek van het Kennisplatform Inclusie Samenleven (KIS) naar het voorkomen en de aanpak van eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap in Nederland.

De publicatie is te downloaden van de website van KIS: www.kis.nl.


Bakker, H. (2023). Eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap Een verkenning naar achtergronden en verschijningsvormen. Kennisplatform Inclusief Samenleven.