Huiselijk geweld: een complex en hardnekkig probleem - resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar wat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling oplevert als het gaat om het terugdringen van partnergeweld en kindermishandeling. 

Voor het onderzoek zijn ruim 800 huishoudens een jaar lang gevolgd, vanaf het moment dat zij zijn gemeld bij Veilig Thuis vanwege vermoedens van partnergeweld of kindermishandeling.

Het onderzoeksrapport en een persbericht over deze studie vindt u op de website van het Verwey-Jonker Instituut (bron): www.verwey-jonker.nl.

Majone Steketee Liselotte van Loon-Dikkers Milou Lünnemann Youp Dusault Bas Tierolf 
Steketee, M., Loon, L. van., Lünnemann, M., Dusault, Y., & Tierolf, B. (2023). Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem. Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling. Verwey-Jonker Instituut.

Eerdere studies

Eerder zijn deze studies al door het Verwey-Jonker Instituut gepubliceerd: "Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp" (Tierolf, Lünnemann & Steketee, 2014) en "Kwestie van lange adem" (Steketee et al., 2020).
Door de studie meerdere malen uit te voeren wordt duidelijk wat er wel en niet verandert bij deze huishoudens als geprobeerd wordt de hulpverlening op dit gebied te verbeteren. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de meerjarige studie naar partnergeweld en kindermishandeling uitgevoerd in opdracht van ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.