Digitale dimensie van geweld tegen vrouwen

Regioplan heeft onderzocht hoe het staat met de aanpak van online geweld tegen vrouwen en meisjes.

De aanleiding voor het onderzoek zijn aanbevelingen van GREVIO over de aanpak van online geweld tegen vrouwen en meisjes. 
GREVIO is een groep van onafhankelijke experts die toezicht houdt op de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit verdrag wordt ook wel het Verdrag van Istanbul genoemd.

In het onderzoeksrapport van Regioplan wordt ingegaan op de vraag wat er nodig is om de aanbevelingen op een goede manier te implementeren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

U vindt het onderzoeksrapport op de website van Regioplan (bron): www.regioplan.nl.

Korf, W., Harthoorn, H., Witvliet, M. (2023). Digitale dimensie van geweld tegen vrouwen. Opvolging Algemene Aanbeveling nr. 1 GREVIO, Eindrapport. Regioplan.