Derde voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In december 2023 is de derde voortgangsrapportage van het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd.

In opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) concretiseert, regisseert en stimuleert het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming – in samenhang met andere programma´s – de uitwerking van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

De derde voortgangsrapportage van het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming kunt u downloaden van de website www.voordejeugdenhetgezin.nl (bron).

Programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. (2023). Programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Derde voortgangsrapportage. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Justitie en Veiligheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten.