Langdurige(r) detentie na recidive van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van het WODC waarin is nagegaan of recidive bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven leidt tot het opleggen van een zwaardere straf door strafrechters en een langdurige(r) detentie.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer waarin aan de minister voor Rechtsbescherming werd gevraagd om na te gaan of er een strengere en vooral een langduriger straf wordt opgelegd na meer ernstige geweldsmisdrijven zoals moord, doodslag en verkrachting.

Het onderzoeksrapport vind je op de website van het WODC: www.wodc.nl (bron).

Meijer, S., Van Meeteren, M., Achten, I., & Immink, C. (2023). Langdurige(r) detentie na recidive van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Radboud Universiteit.