Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

De Adviescommissie is opgericht in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het had als taak om aan hen een advies uit te brengen over hoe de rechtsbescherming van kinderen en ouders moet worden gewaarborgd bij de realisatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Je vindt het advies op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl (bron).

Van Dooijeweert, A., L├╝ckers, M., & Huijer, J. (2024). Kinderen en ouders met recht goed beschermd. Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.