Publicaties

431 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Instemmingsformulier gegevensuitwisseling

Hij/zij gaat akkoord met het uitwisselen van gegevens tussen de politie, Advies & Steunpunt Huiselijk Geweld, de instelling voor ...

Publicatie | 01-01-2009

Staatsblad 2008 484 - Besluit tot vaststelling tijdstip inwerkingtreding Wet tijdelijk huisverbod

Besluit van 18 november 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod.

Publicatie | 18-11-2008

Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Met het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) beoordeelt u als Hulpofficier van Justitie (HovJ) of er bij een situatie ...

Publicatie | 07-11-2008

Staatsblad 2008 422 - Besluit tijdelijk huisverbod

Besluit van 20 oktober 2008, houdende regels over de aard van de feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven om een ...

Publicatie | 04-11-2008

Staatsblad 2008 421- Wet tijdelijk huisverbod

Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ...

Publicatie | 04-11-2008

Uitvoeringsadvies - Wet tijdelijk huisverbod

Huiselijk geweld kost de samenleving veel; het gaat om kosten van gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, om lagere ...

Publicatie | 07-10-2008

Competenties

In deze notitie wordt de visie verwoord van werkgevers, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, een organisatie die de belangen ...

Publicatie | 01-10-2008

Nader memorie van antwoord - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 04-07-2008

Nader voorlopig verslag - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het nader verslag | 03-06-2008

Het tijdelijk huisverbod, een korte kennismaking

Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals die met het huisverbod te ...

Factsheet | 01-05-2008