Kinderopvang heeft moeite om kindermishandeling met ouders te bespreken

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun leidinggevenden vinden het lastig om met ouders in gesprek te gaan bij een vermoeden van kindermishandeling. Dat constateren Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling binnen de branche.

De brancheverenigingen voor (maatschappelijke) kinderopvang BMK en BK spraken met Aandachtsfunctionarissen en andere professionals ter voorbereiding op de werkgroep Meldcode Kindermishandeling, die volgende maand voor het eerst (online) bijeenkomt.

De meeste Aandachtsfunctionarissen gaven aan dat de pedagogisch medewerkers het wel signaleren als er iets niet pluis is in een gezin, maar het moeilijk vinden om er vervolgens met de ouders over te praten. De Aandachtsfunctionaris staat er min of meer alleen voor, met te weinig uitvoeringskracht bij het team waarmee zij dit moet oppakken. De situatie blijft voor het kind dan meestal ongewijzigd.

Grote verschillen

Verder blijken er grote verschillen te zijn in hoe kinderopvangorganisaties omgaan met het signaleren van problemen en ondersteunen van kwetsbare gezinnen. In sommige organisaties staat het onderwerp standaard op de agenda van de teamvergadering, in andere organisaties komt het alleen ter sprake als de Aandachtsfunctionaris een kwestie aandraagt. Bovendien loopt het aantal Aandachtsfunctionarissen per organisatie sterk uiteen. Soms zijn er twee op honderden kinderen, terwijl op andere plekken iedere locatieleider of clustermanager ook is opgeleid tot Aandachtsfunctionaris.

Er is dus op landelijk niveau werk aan de winkel, constateren de brancheorganisaties. In de werkgroep zal onder meer besproken worden over een advies om een minimum of quota aan Aandachtsfunctionarissen vast te leggen. En hoe ervoor gezorgd kan worden dat álle kinderopvangorganisaties zich actief blijven ontwikkelen in het ondersteunen van kwetsbare gezinnen.

Gastouderbranche

Een advies dat hier uit de telefoongesprekken naar voren kwam was om ook de gastouderbranche goed te betrekken. Bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus zijn dan ook welkom om zich bij de werkgroep aan te melden. Deze telt momenteel zo’n veertig leden, alleen de gastouderbranche is nog onvoldoende vertegenwoordigd.