E-learning voor apothekers over huiselijk geweld online

De e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld voor openbaar apothekers is online. De e-learning biedt apothekers handvatten bij een vermoeden of melding van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Deze e-learning is ontwikkeld op initiatief van de apothekersorganisatie KNMP, in samenwerking met Veilig Thuis en ondersteund door de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

De e-learning neemt apothekers mee in het proces rondom de melding of een signaal van kindermishandeling en huiselijk geweld; hoe de meldingen het beste zijn af te handelen, welke hulpmiddelen de KNMP daarvoor beschikbaar stelt en hoe apothekers hun team hierin het beste kunnen ondersteunen.

De e-learning bestaat uit zes modules met een begin- en eindtoets en duurt ongeveer twee uur. Deelnemers ontvangen via een brief de inloggegevens. Eerder dit jaar konden apothekersassistenten via SBA al eenzelfde e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld volgen.

Laagdrempelig

De e-learning behandelt zowel de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling als de omgang met het codewoord Masker 19. Sinds 1 mei 2020 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld hiermee laagdrempelig een melding doen in de apotheek. In navolging van Italië, Frankrijk en Spanje hebben het ministerie van VWS en het ministerie voor Rechtsbescherming met Veilig Thuis en de KNMP in Nederland hiervoor het codewoord Masker 19 in het leven geroepen.