Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling van start

De Rijksoverheid start vandaag een social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling. Via banners en social posts wordt gewezen op de hulpinstanties voor advies, hulp of om je hart te luchten. De campagne is bedoeld om net dat zetje te geven dat nodig is om daadwerkelijk in actie te komen.

De campagne loopt door tot 30 september 2021.

Campagne chatten Rijksoverheid

Hoewel driekwart van de Nederlanders het vanzelfsprekend vindt om in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling, houdt handelingsverlegenheid ongeveer de helft van alle Nederlanders tegen.

Angst en onzekerheid zijn de belangrijkste drempels om te handelen. Onzekerheid over het feit wat je zelf kunt doen, of omdat je niet weet of je het wel goed ziet. Angst omdat je niet kunt inschatten hoe drastisch de gevolgen zijn of omdat je niet bekend bent met de hulpinstanties en het proces van hulp.

Verschillende doelgroepen

Mensen zijn eerder geneigd om over hun vragen en probleem te bellen of te chatten als ze van anderen horen wat die eraan hebben gehad en wat dat hen heeft opgeleverd. In deze campagne komen verschillende doelgroepen aan het woord: mannen, vrouwen, ouderen en kinderen. Het betreft omstanders en slachtoffers.

De campagne geeft invulling aan een toezegging die demissionair staatssecretaris Blokhuis dit voorjaar deed aan de Tweede Kamer om de desbetreffende hulpinstanties nog beter onder de aandacht te brengen. Vanuit de banners en/of de post wordt je rechtstreeks doorgeleid naar de website ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl, waarop de hulpinstanties staan vermeld, waarmee je kunt bellen of chatten. Denk hierbij aan o.a. Veilig Thuis, MIND Korrelatie, de Luisterlijn, de Kindertelefoon, de Ouderenbond ANBO of het Centrum Seksueel Geweld.

Toolkit

De social posts, banners en posters kunnen door gemeenten en regio’s ook worden ingezet, om zo de landelijke campagne te versterken. Het campagnemateriaal wordt beschikbaar gesteld in de toolkit Huiselijk geweld.